Konferencja to podsumowanie projektu „Zawód – Kariera - Sukces - program rozwojowy dla szkół z województwa łódzkiego, jako narzędzie podnoszące atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego”, który był realizowany od 16 czerwca 2011 roku do 15 czerwca 2013 roku. W trakcie dwóch edycji projektu zostało zapewnione wsparcie edukacyjne 169 uczniom z trzech Zespołów Szkół Zawodowych nr 1, 2, 3. Uczniowie, którzy wzięli udział w projekcie, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w ramach:

Filaru doradczo – zawodowego.

Filaru kompetencji kluczowych, realizującego dwa moduły:

  • droga do przedsiębiorczości,
  • bezpieczeństwo w sieci moduł ICT.

Filaru edukacyjnego, który obejmował:

  1. Zajęcia z przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, chemia, biologia. Oba cykle zajęć zakończone zostaną warsztatami na UŁ.
  2. Moduł wiedzy zawodowej, obejmujących kursy: grafika inżynierska i zapis konstrukcji, administrowanie i ochrona sieci komputerowych, kurs wózków widłowych (jezdniowych), magazyn szyty na miarę.

Filaru kompetencji miękkich:

  1. autoprezentacja,
  2. asertywność,
  3. szybkie czytanie,
  4. mindmapping.

Targów Praktyk i Staży.

Spotkanie zaplanowano na 11 czerwca między 10.00 a 15.00 w hotelu przy ul. św. Rocha 8a/10.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Człowiek - najlepsza inwestycja.