Joanna i Krzysztof Urbańscy z przyjemnością informują o rozstrzygnięciu konkursu na stypendium na projekt artystyczny na 2015 rok. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, pomimo interesujących pomysłów na działalność twórczą, część niestety nie przeszła pomyślnie weryfikacji (dotyczącej np. zgodności z regulaminem czy rzetelności kosztorysów i innych informacji zawartych w podaniach). Do finału, który odbył się 20 czerwca, zakwalifikowane zostały dwa wnioski.

Laureatami konkursu zostali Maria Maślanka (nazwa projektu: Droga do samorealizacji artystycznej oraz praca nad techniką wokalną) oraz Szkolna Grupa Kuglarska STOS (nazwa projektu: Kuglarze W Natarciu). Stypendyści otrzymali dofinansowania w wysokości wnioskowanych kwot.

Maria Maślanka urzekła komisję miłością do sztuki, pasją twórczą i wszechstronnością zainteresowań artystycznych. Jej projekt zakłada udział w zajęciach z doskonalenia techniki śpiewu oraz zakup profesjonalnego sprzętu do nagrywania.

Grupa STOS przedstawiła ciekawy projekt szeregu przedstawień zakończonych wielkim finałem (w maju 2016 roku), który wzbogaci życie artystyczne w Pabianicach.

Urbańscy cieszą się z zainteresowania, z jakim spotkał się konkurs i serdecznie dziękują wszystkim, którzy przesłali zgłoszenia. Składają wyrazy wdzięczności tym, którzy pomogli w realizacji konkursu a w szczególności Państwowej Szkole Muzycznej w Pabianicach i dyrektorowi Maciejowi Ćwiklińskiemu.