Wydziały miejskie – spraw lokalowych oraz społecznych i gospodarczych - od dziś (8 grudnia) czynne są dla interesantów w stałej lokalizacji. Jednak żeby się umówić na bezpośrednią wizytę, trzeba wcześniej zadzwonić.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych: w sprawach dotyczących działalności gospodarczej (42) 22-54-631 lub 502-244-601, w pozostałych sprawach (42) 22-54-688 lub 507-012-588.

Wydział Spraw Lokalowych: w sprawach lokalowych tel. (42) 22-54-634, w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych tel. (42) 22 -54-633.

Na początku lipca budynek przy ul. Narutowicza 33 został wyłączony z użytkowania z powodów technicznych. Wyjątkiem była komenda Straży Miejskiej, znajdująca się na parterze. Co się stało? Na skutek prac budowlanych, przeprowadzanych na sąsiedniej działce przez prywatnego inwestora, na ścianach i stropach budynku należącego do miasta pojawiły się pęknięcia.

PIsaliśmy o tym tutaj: Urzędnicy w niebezpieczeństwie.

Pracownicy wydziałów urzędu musieli tymczasowo przenieść się na ul. Zamkową i św. Jana. Winowajca pokrył koszty naprawy.