Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w następującej wysokości brutto:
 
Rower lub motorower 110 zł (opłata za dobę) i 19 zł (przechowywanie)
 
Motocykl 218 zł i 26 zł
 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 476 zł i 39 zł
 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t. 594 zł i 51 zł
 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t. 841 zł i 73 zł
 
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. 1.239 zł i 133 zł
 
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1.508 zł i 196 zł