Od 17 marca nie będzie konieczności potwierdzania swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy nie będą musiały także potwierdzać wizyt telefonicznie.
Niestawiennictwo na wszystkie obowiązkowe wizyty zostanie usprawiedliwione.
Wszelkie komunikaty można śledzić na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.