18 czerwca od godz. 6.00 do 14.00 - ul. Warszawska lub ul. Zamkowa. Po południu na ul. Partyzanckiej lub ul. Łaskiej

19 czerwca od rana na ul. Moniuszki, po południu na Zamkowej lub Łaskiej.

20 czerwca - strażnicy miejscy mają wolne. Będą pracować w sobotę.

21 czerwca rano – ul. Moniuszki, po południu na ul. Partyzanckiej i Łaskiej.

22 czerwca rano - ul. Łaska.

23 czerwca rano na Łaskiej i ul. Warszawskiej.