Od 4 do 15 lutego rodzice przedszkolaków mogą składać deklaracje o kontynuowaniu nauki w przedszkolach dla dzieci już do nich uczęszczających.

Natomiast od 28 lutego do 15 marca wnioski o przyjęcie będą składać rodzice dzieci, które swoją przygodę z przedszkolem dopiero zaczną.

Kolejnym krokiem w rekrutacji będzie wywieszenie (22 marca) listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Przypadki niezakwalifikowanie zdarzają się rzadko i są związane z tym, że dziecko nie spełnia wymogów rekrutacji, np. ma za mało lat lub mieszka w innym mieście.

2 kwietnia w przedszkolach pojawią się najważniejsze dla rodziców listy, czyli kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki.

Ile jest miejsc w miejskich przedszkolach?

- Dokładna liczba będzie znana 27 lutego - mówi Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Szacunkowo będzie ich około 500-550.

Jak co roku, wypełniając wniosek rodzice mogą wskazać maksymalnie trzy przedszkola, do których chcieliby, żeby chodziło ich dziecko – w preferencji od najbardziej pożądanego (1. miejsce), do najmniej (3. miejsce).

- Teoretycznie, jeżeli dziecko spełnia warunki, może być zakwalifikowane do trzech przedszkoli, dlatego ważne, żeby rodzice potwierdzili w terminie jedno wybrane, aby nie blokować miejsca w pozostałych – podkreśla Aneta Klimek.

Jakie kryteria są brane pod uwagę w rekrutacji? Jeśli dziecko ma rodzeństwo w danym przedszkolu, zdobywa dodatkowe 5 punktów. 3 kolejne punkty są dla dziecka, którego rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący) pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kolejne 2 punkty można zdobyć, deklarując liczbę godzin pobytu w przedszkolu na 8 lub więcej. 2 punkty ekstra są też dla dzieci, które w bieżącym roku szkolnym chodziły do żłobka. 1 punkt dodatkowy zdobędą natomiast dzieci mieszkające w obrębie 1 kilometra od przedszkola. Oczywiście te punkty są sumowane i dziecko, które zgromadzi ich najwięcej, ma największe szanse na dostanie się do preferowanego przedszkola.

Nabór do szkół również zacznie się 1 lutego. Od 1 do 28 potrwa składanie wniosków o przyjęcie. 11 marca wywieszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych pojawią się 29 marca.

Pierwszeństwo w naborze mają dzieci zgłoszone z rejonu danej szkoły. Dzieci spoza rejonu i spoza miasta będą przyjmowane do danej szkoły tylko wtedy, gdy będą w niej jeszcze wolne miejsca.

Kryteria dodatkowe: rodzeństwo w tej samej szkole – 3 punkty; rodzice dziecka pracują w pobliżu szkoły lub opiekunowie wskazani przez rodziców, zajmujący się nim pod ich nieobecność, mieszkają w pobliżu szkoły – 2 punkty; wielodzietność: troje i więcej dzieci – 3 punkty; inne uzasadnione okoliczności wskazujące na potrzebę uczęszczania ucznia do danej szkoły – 2 punkty.

- Ważne, by potwierdzić w terminie wolę przyjęcia, aby nie blokować miejsc w przypadku rezygnacji z danej szkoły – przypomina rzeczniczka.