Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie o występowaniu długotrwałych wysokich temperatur. Na terenie województwa łódzkiego występuje 2 stopień zagrożenia.

„Ważność: od godz. 12.00 dnia 3 lipca do godz. 22.00 dnia 6 lipca.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Na terenie ww. obszaru prognozuje się występowanie długotrwałych wysokich temperatur w ciągu dnia od 30 do 35°C, a w nocy od 15°C do 20°C, w zależności od regionu. Najchłodniej będzie na Pomorzu, tam temperatura dojdzie do 31°C.”

Skutkami upałów mogą być: udar słoneczny, uszkodzenia dróg asfaltowych oraz wzrost zagrożenia pożarowego.

Gdzie w mieście można się ochłodzić: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/dla-orzezwienia.html