Na czym polega akcja deratyzacja?

– Na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach – mieszkaniach, domach, lokalach użytkowych, na terenach gospodarstw rolnych, w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w węzłach ciepłowniczych – wymienia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

Kto musi wyłożyć trutki na szczury? Właściciele bądź inne podmioty zarządzające nieruchomością na terenie Pabianic.

Uwaga, przed wyłożeniem preparatu do zwalczania gryzoni należy usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Trzeba też umieścić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać go w trakcie trwania deratyzacji, przekazać padłe gryzonie do utylizacji, a po upływie terminu deratyzacji usunąć preparat.

Akcję nadzorują Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM – mogą poprosić nas np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo o umowę z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne.