Nowe znaki na trasie łączącej Pabianice i Ksawerów stanęły przy drodze. Nową organizację ruchu tu wprowadzono w poniedziałek.

- Zmiana wynika z konieczności przebudowy fragmentu torowiska tramwajowego znajdującego się na przecięciu z drogą wojewódzką – wyjaśnia Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji (Progreg InfraCity). - Zdemontowane zostaną istniejące bariery, aby poprowadzić ruch starym śladem drogi oraz istniejącym łącznikiem do DW482.

Dla kierowców jadących od strony Łodzi oznacza to, że zamiast jechać łukiem w ulicę Partyzancką, muszą pojechać na wprost. A dalej albo kontynuować jazdę do miasta ul. Warszawską, albo skręcić w prawo w Łódzką i dalej w lewo w Partyzancką.

Ci, którzy kierują się w stronę Łodzi z Partyzanckiej, muszą skręcić w prawo w Łódzką, a następnie w lewo. Tu jest ważna zmiana. Bo skręcający mają tu pierwszeństwo. Jadący na wprost z ul. Warszawskiej mają znak „STOP”.

Remont tramwajowy przy ulicach Warszawskiej i Partyzanckiej Życie Pabianic

Drogowcy zaczynają tu na fragmencie torowiska, znajdującym się akurat na przecięciu drogi wojewódzkiej, roboty torowe.

Zamknięte zostało również skrzyżowanie ul. Łódzkiej z ul. Bema w Ksawerowie. W projekcie uwzględniono również nowe znaki na ulicy Łaskiej w Ksawerowie. Stanęły na wypadek kolejnych zmian w tutejszej organizacji. Ten odcinek na razie będzie jednak wykluczony z ruchu.