Pabianicka radna, Renata Uznańska-Bartoszek została koordynatorką Stowarzyszenia "Dom Wszystkich Polska" w okręgu obejmującym powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.
Stowarzyszenie "Dom Wszystkich Polska" założył poseł Ryszard Kalisz, który podobnie jak Renata Bartoszek-Uznańska jest byłym członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Poza sprawami ogólnokrajowymi, Stowarzyszenie zapowiada, że będzie również zajmować się sprawami lokalnymi i samorządowymi. W opinii Stowarzyszenia samorząd powinien zostać odpolityczniony i oddany przedstawicielom lokalnych społeczności - nie partiom, traktującym samorząd jak wielki urząd pracy.

Z Renatą Uznańską-Bartoszek można skontaktować się pod adresem mailowym: ruznanska-bartoszek@dwp.org.pl oraz pod numerem telefonu 728 718 968.