O tym, że nie jest łatwo dostać mieszkanie od miasta, przekonał się pan Robert. Pierwsze podanie o jego przydział złożył w lutym tego roku. Stara się o lokal dla 3-osobowej  rodziny. W dniu wpisu był na 11. miejscu wśród rodzin trzyosobowych. Dziś jest na 4.

Jak długo jeszcze może to potrwać?

- Czas oczekiwania zależy od daty złożenia wniosku, czyli miejsca na liście oraz od ilości wolnych mieszkań - informuje Anna Antonowicz, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych w ratuszu. 

Co miesiąc do wydziału wpływa nowy wykaz lokali. Wolne mieszkania są najczęściej po zgonach, dlatego żaden urzędnik nie jest w stanie określić, ile trzeba poczekać na lokal.

Najdłużej (nawet od 4 lat) czekają chętni na najmniejsze mieszkania, bo takich rodzin jest w Pabianicach najwięcej. Rodziny 2-, 3- i 4-osobowe czekają zazwyczaj od kilku miesięcy do roku.

Wielkość lokali zależy od liczebności rodziny. Ich lokalizacje są bardzo różne – najmniej jednak takich mieszkań jest na Bugaju. Najgorzej wyposażone są mieszkania socjalne: bez przyłączeń gazowych, centralnego ogrzewania, często też bez wody i kanalizacji.

- Chętni na lokal komunalny sami podejmują decyzje, czy dane mieszkanie spełnia ich oczekiwania pod względem ilości izb, wyposażenia i stanu technicznego – wyjaśnia naczelnik Antonowicz. – Nie trzeba się zgodzić na przyjęcie wskazanego lokalu, ale wiąże się to z dalszym czekaniem na przydział. Natomiast czterokrotna odmowa powoduje skreślenie z listy. 

Aby dostać mieszkanie od miasta, trzeba spełnić konkretne warunki. Określa je uchwała nr XXX/380/08 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2008 r. Pierwszeństwo w kolejce  mają osoby, które straciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru. Mieszkania od miasta muszą też otrzymać osoby, których dom będzie burzony czy remontowany i te, które opuściły dom dziecka lub rodzinę zastępczą. 

- Zgodnie z przepisami, gdy kilka osób spełniających te kryteria oczekuje na zawarcie umowy najmu, o pierwszeństwie decyduje data złożenia wniosku o zawarcie umowy – dodaje Antonowicz.

Obecnie pan Robert płaci za mieszkanie 1.200 zł miesięcznie (odstępne plus opłaty).

- Obyśmy jak najszybciej dostali to mieszkanie, bo za 3 miesiące z obecnego lokalu będziemy musieli się wyprowadzić – martwi się mężczyzna.

 

Ile osób czeka na mieszkanie?

Rok 2015      Rok 2010

Rodziny 1-osobowe – 36   39

2-osobowe – 11   20

3-osobowe – 13   20

4-osobowe – 3   24

5-osobowe – 3   5

6-osobowe – 0   2

Oczekujący z domu dziecka – 8   5

Oczekujący z rodzin zastępczych – 24   0

Oczekujący na przydział lokalu socjalnego – 214   206

Pozostali (rozbiórka lub inne przeznaczenie budynku) – 21   21

Razem 333   342

 

Wpisane na listę oczekujących mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

- stale zamieszkują na terenie gminy Pabianice;

- mają niski dochód;

- nie mają tytułu prawnego do lokalu lub domu mieszkalnego położonego na terenie gminy Pabianice;

- nie zbyły lub nie przekazały w ciągu 10 lat przed datą złożenia wniosku prawa własności (lub współwłasności) lokalu bądź budynku mieszkalnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

- nie mają na koniec miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku zadłużenia wobec ZGM,

- mieszkają w lokalach o zagęszczeniu poniżej 8 m kw. powierzchni użytkowej w przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania.