- To cieszy, że nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje – mówi Gabriela Wenne-Błażyńska, wicestarosta. - Gratulujemy zdanych egzaminów.

W szkołach mamy ponad 313 etatów nauczycielskich, na których pracowało 367 osób. Tylko 15 procent to byli nauczyciele kontraktowi, a 1 procent to stażyści. Aż 83 procent to kadra wysoko wykwalifikowana.

W szkołach podległych Wydziałowi Oświaty i Wychowania w Starostwie pracuje 47 procent nauczycieli dyplomowanych i 36 procent mianowanych. Ilu pedagogów będzie uczyło w nowym roku szkolnym dowiemy się we wrześniu.