93 osoby zasilą szeregi naszych policjantów. To 74 mężczyzn i 19 kobiet. Po przeszkoleniu będą skierowani do jednostek w Łódzkiem.

Do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zostały przyjęte 4 osoby.  

W 2018 roku w garnizonie łódzkim przyjęto do służby (łącznie z grudniowym naborem) 346 osób. Obecnie jest 6.000 policjantów.