Podpisy pod listem do prezydenta RP oraz kartki do parlamentarzystów z apelem o rozwiązanie problemu dopalaczy 26 maja zostały dostarczone do Pałacu Prezydenckiego.

Podpisy pod kartkami były zbierane w marcu w centrum miasta. Treść kartek do parlamentarzystów:

„Szanowni Państwo! Nie godzimy się na HANDEL ŚMIERCIĄ pod osłoną prawa. W Państwa rękach leży bezpieczeństwo i życie młodych ludzi zarówno w Pabianicach, jak i w całej Polsce. Apelujemy o niezwłoczną zmianę ustawy oraz mądre i dobre prawo!”.

Treść listu do prezydenta RP:

„Szanowny Panie Prezydencie Rzeczpospolitej!

My, pabianicka młodzież, zwracamy się do Pana, najważniejszej osoby w naszym kraju, o pomoc w rozwiązaniu problemu dopalaczy.
Nie zgadzamy się na rozprowadzanie środków psychoaktywnych, które rujnują zdrowie młodych ludzi. Nie jesteśmy bierni, ale nasze możliwości są bardzo ograniczone. Nie chcemy, aby nasze miasto było niechlubnym zagłębiem rynku hurtowego dla dystrybutorów z całej Polski i Europy. Podjęliśmy działania w ramach pabianickiej, społecznej kampanii przeciwko dopalaczom, ale są to zaledwie drobne kroki.
Panie Prezydencie! Dlaczego polskie prawo pozwala bezkarnie handlować śmiercią? Dlaczego Rząd, Sejm i Senat nie ustalą prawa, które skutecznie przeciwstawi się handlowi dopalaczami! Dostrzegamy, że prawo dotyczące sprzedaży dopalaczy zawiera niedopatrzenia, które umożliwiają jego bezkarne omijanie. Konieczne są więc zmiany, które ukróciłyby to zjawisko.
Panie Prezydencie! Wierzymy, że nie pozostanie Pan obojętny na losy ludzi, za których Pan odpowiada. Liczymy na Pana inicjatywę ustawodawczą w tym temacie.

Pabianicka Młodzież”