Czego dotyczą?

Pierwszy z nich zagospodarowania Bulwaru im. Kruschego, między ul. Grobelną a "Grota" Roweckiego. Celem jest rewitalizacja istniejącego, ponad dwuhektarowego bulwaru (trzeciego co do wielkości terenu zieleni w naszym mieście). Plan zakłada:

urządzenie zieleni, wykonanie nawierzchni alejek, drenażu, systemu nawadniania, oświetlenia, budowę placów zabaw, siłowni plenerowej, ścieżki rowerowej i wyposażenie w małą architekturę. Wnioskowana kwota to 4,4 mln złotych. 

Rozpoczęcie luty 2021, zakończenie grudzień 2021.

Kolejny wniosek dotyczy dofinansowania budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Szkole Podstawowej nr 5 (40x20 wraz z bieżnią okólną)  i Szkole Podstawowej nr 17 (40x20 m.). 

- Obiekty będą dostosowane do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa. W miejscu planowanych są stare betonowe i zdegradowane place. Wnioskowana kwota 2,8 mln zł (SP 5 - 1,5 mln, SP 17 – 1,3 mln) - wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka pabianickiego magistratu.

Planowane rozpoczęcie i zakończenie: marzec 2021 – październik 2022.

Trzeci wniosek dotyczy przebudowy ul. Widzewskiej, na odcinku 1347 metrów. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy.

W zakres prac mają wejść: budowa jezdni asfaltowej o dwóch pasach ruchu, przebudową skrzyżowań oraz przebudowa odwodnienia ulicy i usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

- Uzasadnieniem jest poprawa komunikacji osiedla „Widzewska”, co wpłynie na rozbudowę północnej części miasta. Wnioskowana kwota to 5 mln złotych - informuje rzeczniczka.

Planowany termin od stycznia 2021 do grudnia 2022.

W poprzedndiej transzy rządowa komisja odrzuciła wszystkie nasze wnioski. Przeczytasz o tym w artykule: Figa z makiem zamiast pieniędzy. Jak pójdzie tym razem?