140 poborowych dostało kategorię A. To wynik tygodniowej pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w ramach kwalifikacji wojskowej. Posiedzenia odbywają się w DPS-ie przy ul. Wiejskiej 56/61. Kategorię D lub E otrzymało 20 osób. W sumie do kwalifikacji stanie 830 mężczyzn i 43 kobiety. Komisja pracować będzie do 11 maja.