Nabór zacznie się najpierw w szkołach. Rodzice siedmiolatków będą mogli zapisywać swoje pociechy od 1 do 26 lutego. O czym muszą pamiętać?

- Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej należy składać w obwodzie zamieszkania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik magistratu.

Kandydaci spoza rejonu i spoza miasta zostaną przyjęci do wybranej placówki tylko w przypadku wolnych miejsc.

Nieco później, bo od 24 lutego, zacznie się nabór do przedszkoli. Rodzice będą mieli czas na złożenie dokumentów (w wersji elektronicznej lub papierowej) do 16 marca. Mogą to zrobić do maksymalnie trzech placówek wskazując, która z nich jest priorytetem.

- W przypadku złożenia wniosku do więcej niż trzech przedszkoli o wyborze zdecyduje komisja rekrutacyjna. Liczba miejsc do rekrutacji będzie znana 24 lutego. Szacunkowo będzie ich ok. 500 – 550 – dodaje Aneta Klimek.

Wnioski rekrutacyjne będą do pobrania na stronach internetowych placówek oraz w wyznaczonych miejscach przy wejściach do ich budynków, a także na stronie Urzędu Miejskiego, w zakładce oświata-rekrutacja.