ZWiK jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Pabianice. 100 proc. jego udziałów posiada Gmina. Kapitał zakładowy spółki wynosi 74.520.000 zł. Decyzją prezydenta majątek ZWiK-u ma zostać podwyższony o 109 nowych udziałów o wartości 10.000 zł każdy. Sumaryczna kwota 1.090.000 zł ma być przeznaczona na: kanalizację sanitarną w ul. Piotra Skargi (618.860 zł), kanalizację ogólnospławną w ul. Grunwaldzkiej (405.564 zł), przyłącza wodociągowe do posesji przy Brackiej 40 (22.463 zł), sieć wodociągową w ul. Garncarskiej (44.330 zł).
Wszyscy członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowali zwiększenie kapitału spółki ZWiK.