Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku w mieście prezydent Grzegorz Mackiewicz wystąpi do radnych o zgodę na podpisanie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w sprawie służb ponadnormatywnych. Od 1 marca do 30 grudnia pojawiłoby się dodatkowych 85 pieszych patroli policyjnych opłaconych przez samorząd. Koszt ich wystawienia to 30.600 zł.

Służby ponadnormatywne wystawione byłyby m.in. w miejscach, które widnieją na mapie zagrożeń lub są wskazane przez mieszkańców. Porozumienie mogłoby zostać podpisane jeszcze w tym miesiącu.