Dziś (1 marca) weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do szkół w województwie łódzkim, w tym w Pabianicach uczęszczać będą tylko uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych i szkół specjalnych. Taka sytuacja ma miejsce od 18 stycznia, kiedy to najmłodsi wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.
Nadal obowiązywać będą też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia. Chodzi o możliwość przeprowadzania egzaminów w pomieszczeniach szkolnych.
Ponadto mogą się odbywać zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu. Mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego może być realizowane w formie stacjonarnej.
Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas 8 i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich zostały zawieszone od 26 października 2020 roku. W jej miejsce wprowadzono naukę zdalną. Od tego momentu minęły już 4 miesiące.

Od 9 listopada zawieszona była też nauka w klasach 1-3 szkół podstawowych. Po przerwie liczącej ok. 2,5 miesiąca najmłodsi uczniowie wrócili do szkolnych ławek.

Obecnie w pabianickich placówkach nauka prowadzona jest nieprzerwanie. Nie było sytuacji, w której z powodu zakażenia koronawirusem zamknięto by szkołę. Zdarzają się przypadki zachorowania, wtedy kwarantanną obejmowane są wybrane klasy. 2 tygodnie temu zakażenie koronawirusem potwierdzono w Szkole Podstawowej nr 2. W czwartek w ubiegłym tygodniu kwarantannę zakończyła również część uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17, którzy ponownie uczą się stacjonarnie.