Zgłoszono 32 wnioski do nagrody Rady Miejskiej dla najzdolniejszych uczniów. Nabór rozpoczął się 22 czerwca, zakończył dzisiaj (31 lipca).

Pod względem merytorycznym i formalnym wnioski oceni komisja konkursowa, w skład której wchodzi wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, naczelnik oświaty Waldemar Boryń, Jan Berner jako Honorowy Obywatel Pabianic oraz radni.

Najpóźniej do końca sierpnia Rada Miejska zdecyduje, ile nagród w tym roku będzie przyznanych i w jakiej wysokości. W ubiegłym roku przyznała sześciorgu uczniom jednorazową nagrodę po tysiąc złotych. Kandydatów do nagrody mogli zgłaszać między innymi dyrektorzy szkół, stowarzyszenia i rodzice.

W tym roku większość wniosków złożyli rodzice.