W sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego opowiadała dyrektorom szkół, nauczycielom i młodzieży o zmianach w systemie edukacji.
- Zainteresowanie problemami oświaty jest, bo widzę przed sobą pełną salę – powiedziała pani minister.
I przedstawiła cele planowanego modelu polskiej edukacji, który ma być skuteczny, przyjazny i nowoczesny, oparty na relacjach nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzice.
- Chcemy uczyć możliwie najnowocześniej, za pomocą elektronicznych metod edukacyjnych – mówiła Hall. - Wiele zależy od Państwa, od tych, którzy rządzą oświatą na poziomie lokalnym.
Minister przedstawiła najważniejsze dokonania polskiej oświaty w ciągu ostatnich lat. Pierwsza to upowszechnienie wychowania przedszkolnego. W ciągu 2 lat powstały 484 przedszkola i 1.795 małych form przedszkolnych, głównie na terenach wiejskich.
Drugą poruszaną przez Katarzynę Hall kwestią było obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
- Od 1 września 2012 roku wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich – mówiła.
Pani minister przedstawiła też program „Radosna szkoła”, którego celem jest wyposażenie w zabawki dydaktyczne wszystkich szkół podstawowych w Polsce.
- Środki na program są tak rozplanowane, by dostała je każda szkoła – zapewniła pani Hall.