24 kwietnia absolwenci Szkoły Podstawowej w Bychlewie będą mieli okazję spotkać znajomych ze szkolnej ławy, bo tego dnia będzie uroczystość 80-lecia szkoły.

Tutejsza podstawówka pierwszych uczniów powitała 1 września 1928 roku. Zajęcia były wtedy tylko w dwóch klasach na parterze. Cały budynek z sześcioma salami lekcyjnymi oddano do użytku w roku szkolnym 1929/1930.

Sobotnia uroczystość rozpocznie się mszą św. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej szkoły. W programie obchodów miedzy innymi inscenizacja w wykonaniu nauczycieli i uczniów oraz prezentacja multimedialna dotycząca historii szkoły. Będą też spotkania absolwentów z nauczycielami. W tygodniu poprzedzającym uroczystość będzie turniej piłki siatkowej z udziałem rodziców, absolwentów i nauczycieli.

Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców serdecznie zapraszają absolwentów do wspólnego świętowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły – tel.: 42 214 06 91.

Historia szkoły

Pierwsza wzmianka o szkole w Bychlewie w kronikach szkolnych pojawiła się w 1919 r. Wtedy to nastąpiło połączenie dwuklasowej szkoły w Jutrzkowicach z jednoklasową szkołą w Bychlewie. Kierownikiem połączonych szkół został pan Ignacy Siwiński. W 1922 r. rozpoczęto przygotowania do budowy nowego gmachu szkolnego. Brak funduszy uniemożliwił to przedsięwzięcie. Po czterech latach ponownie przystąpiono do budowy.
W 1928 r. oddano do użytku parter. Zajęcia odbywały się tylko w dwóch klasach. Ostatecznie budowa zakończyła się w 1929 r. Był to jednopiętrowy murowany budynek, mieszczący osiem sal przeznaczonych dla pięciu klas.

Niestety, wybuch wojny przerwał działalność szkoły. Została ona zamknięta do 1946 r. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był Stefan Pawłowski. Funkcję tę sprawował tylko przez rok. Przez kilkanaście kolejnych lat następowały kilkakrotne zmiany na tym stanowisku. W latach 50-tych zelektryfikowano szkołę. W 1961 r. obowiązki kierownika przejął Edward Woźniak. Ze względu na dużą liczbę dzieci, w 1964 r. do starego budynku szkolnego dobudowano drugie piętro. Istniała tu wtedy także szkoła wieczorowa dla pracujących.
 
Od 1985 r. dyrektorem szkoły została Krystyna Kapka. Z jej inicjatywy powołano Społeczny Komitet Rozbudowy i Modernizacji Szkoły. W 1993 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie placu budowy przez Księdza Arcybiskupa Diecezji Łódzkiej, Władysława Ziółka i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły. Jej zachodnie skrzydło oddano do użytku w 1998 r. Znajdowały się tam: kotłownia, zaplecze socjalne, sanitariaty oraz 3 sale lekcyjne. W 2001 r. rozpoczęto modernizację starego budynku szkoły. Wymieniono wówczas stropy, położono nowe tynki, budynek został ocieplony i pomalowany.

Oddano go do użytku w 2002 r. W tym samym roku obowiązki dyrektora objęła Alicja Wójcikowska.

W roku 2004 r. Rada Gminy Pabianice podjęła decyzję o budowie sali gimnastycznej wraz
z pomieszczeniami magazynowymi i trybuną dla publiczności na 120 osób. 1 września 2005 roku odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2005/2006 połączona z oddaniem do użytku sali gimnastycznej, nadaniem szkole imienia Kornela Makuszyńskiego i przekazaniem szkole sztandaru ufundowanego przez radę rodziców. W tym samym roku w szkole ruszył oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat. Dzięki zaangażowaniu rady rodziców, w 2007 roku przy szkole powstał plac zabaw.