Najpierw napisaliśmy o tym, jak Urząd Miejski i Starostwo podzieliyo pieniądze na kluby sportowe. Wielu trenerów nie kryje rozżalenia, bo choć ich wychowankowie odnoszą sukcesy nawet w świecie, miasto i Starostwo zdaje się o tym nie pamiętać.
- Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, ale my mamy regulamin przyznawania dotacji - wyjaśnił Łukasz Stencel z Urzędu Miejskiego.
 
Zastanawia fakt, że gimnastyczki z SP 8 nie zasłużyły nawet na tyle pieniędzy, ile dostała sekcja brydża w PTC. Dzieci dostały 1.500 zł, a brydżyści 6.500 zł. Więcej przeczytasz tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/podzieli-pieniadze-miedzy-kluby-sportowe-sprawiedliwie.html
 
Lista dotacji została ustalona przez Radę Sportu, której przewodniczy Tadeusz Feliksiński (PiS). Na jego ulubione w szachy (PTC) i brydż ( PTC) miasto wyda w tym roku 15.000 zł. Kolejne zaskoczenie to Pabianicki Klub Sportów Wodnych, który dostaje też nie mało, bo aż 11.000 zł.
Rónie "rewelacyjnie" rozdzieliło kasę Starostwo. Najwięcej dostały koszykarki i PTC, a reszta klubów - symboliczne kwoty.
 
To wykaz liczby zawodników w poszczególnych sekcjach, zgodnie z danymi podanymi przez kluby we wnioskach:
 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja zapasy: 
Zawodnicy z licencją: 73, w tym dzieci i młodzież: 57
Zawodnicy bez licencji: 33, w tym dzieci i młodzież: 24
 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja sumo: 
Zawodnicy z licencją: 21 ,w tym dzieci i młodzież: 21
Zawodnicy bez licencji: 37, w tym dzieci i młodzież: 36
 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów – sekcja szachy:
Zawodnicy z licencją: 12 ,w tym dzieci i młodzież: 6
Zawodnicy bez licencji: 9, w tym dzieci i młodzież: 3
 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja piłka nożna:
Zawodnicy z licencją: 138, w tym dzieci i młodzież: 112
Zawodnicy bez licencji: 54, w tym dzieci i młodzież: 44
 
Pabianickie Towarzystwo Cyklistów - sekcja brydża
Zawodnicy z licencją: 33, w tym dzieci i młodzież: 6
Zawodnicy bez licencji: 37, w tym dzieci i młodzież: 10
 
Klub Sportowy „Zjednoczeni” Pabianice
Zawodnicy z licencją: 18, w tym dzieci i młodzież: 17
Zawodnicy bez licencji: 12, w tym dzieci i młodzież: 12
 
Pabianickie Towarzystwo Koszykówki
Zawodnicy z licencją: 125, w tym dzieci i młodzież: 100
 
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Pabianice – sekcja bieg na orientację: 
Zawodnicy z licencją: 42, w tym dzieci i młodzież: 28
Zawodnicy bez licencji: 12, w tym dzieci i młodzież: 6
 
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Pabianice – sekcja lekkoatletyka:
Zawodnicy z licencją: 3, w tym dzieci i młodzież: 3
Zawodnicy bez licencji: 1, w tym dzieci i młodzież: 1
 
Pabianicki Klub Tenisowy
Zawodnicy z licencją: 14, w tym dzieci i młodzież: 14
Zawodnicy bez licencji: 63, w tym dzieci i młodzież: 63
 
Pabianicki Klub Koszykówki ’99
Zawodnicy z licencją: 65, w tym dzieci i młodzież: 50
Zawodnicy bez licencji: 44, w tym dzieci i młodzież: 44
 
Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Pabianice
Zawodnicy z licencją: 13, w tym dzieci i młodzież: 10
Zawodnicy bez licencji: 50, w tym dzieci i młodzież: 35
 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks” Pabianice
Zawodnicy z licencją: 85, w tym dzieci i młodzież: 56
Zawodnicy bez licencji: 28, w tym dzieci i młodzież: 14
 
Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja piłki nożnej
Zawodnicy z licencją: 250, w tym dzieci i młodzież: 217
Zawodnicy bez licencji: 30, w tym dzieci i młodzież: 30
 
Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz” Pabianice – sekcja tenisa stołowego
Zawodnicy z licencją: 7, w tym dzieci i młodzież: 1
Zawodnicy bez licencji: 20, w tym dzieci i młodzież: 3
 
Uczniowski Klub Sportowy „UKS 8” Pabianice
Zawodnicy z licencją: 2, w tym dzieci i młodzież: 2
Zawodnicy bez licencji: 30, w tym dzieci i młodzież: 30
 
Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego „Wilki” Pabianice
Zawodnicy z licencją: 50, w tym dzieci i młodzież: 2
 
Klub Piłki Siatkowej „Energia” Pabianice
Zawodnicy bez licencji: 60, w tym dzieci i młodzież: 40
 
Pabianicki Klub Sportów Wodnych
Zawodnicy z licencją: 58, w tym dzieci i młodzież: 20
Zawodnicy bez licencji: 24, w tym dzieci i młodzież: 13
 
Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK „Walter” 
Zawodnicy z licencją: 6, w tym dzieci i młodzież: 2
Zawodnicy bez licencji: 100, w tym dzieci i młodzież: 90
 
Pabianicki Klub Sztuk Walki „Azja”
Zawodnicy z licencją: 25, w tym dzieci i młodzież: 19
Zawodnicy bez licencji: 30, w tym dzieci i młodzież: 24
 
UKS Heros Team
Zawodnicy z licencją: 20, w tym dzieci i młodzież: 16
Zawodnicy bez licencji: 92, w tym dzieci i młodzież: 48
 
Klub Sportów Walki „Triumfator” (MMA Janiak Team Pabianice)
Zawodnicy z licencją: 5, w tym dzieci i młodzież: 3
Zawodnicy bez licencji: 39, w tym dzieci i młodzież: 6
 
Fabrykanci Rugby Club
Zawodnicy z licencją: 17, w tym dzieci i młodzież: 1
Zawodnicy bez licencji: 37, w tym dzieci i młodzież: 15
 
UKS „Animator”
Zawodnicy bez licencji: 37, w tym dzieci i młodzież: 37
 
 
Kryteria (regulamin) podziału środków z Urzędu Miejskiego:
 
1. Osiągnięcia i poziom sportowy zawodników 
a) punktacja sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu – dane z klasyfikacji M. Sportu 
 
b) klasy sportowe posiadane przez poszczególnych zawodników wg punktacji: 
- Klasy młodzieżowe – 1 pkt.
- III klasa sportowa – 2 pkt.
- II klasa sportowa – 3 pkt.
- I klasa sportowa – 5 pkt.
- klasa mistrzowska – 8 pkt.
- klasa mistrzowska międzynarodowa – 12 pkt.
 
2. Liczba zawodników w klubie 
 
a) liczba ogólna w podziale na:
- zawodnik z licencją (zgłoszony do rozgrywek) – 2 pkt.
- zawodnik bez licencji – 0,5 pkt.
 
3. Uczestnictwo i organizacja zawodów sportowych (w tym rozgrywek ligowych) 
 
a) ilość zawodów organizowanych przez klub w Pabianicach i ich ranga wg punktacji: 
- zawody poza kalendarzem związkowym – 1 pkt.
- zawody rangi wojewódzkiej ujęte w kalendarzu związkowym – 2 pkt.
- zawody rangi ogólnopolskiej ujęte w kalendarzu związkowym –  3 pkt.
- zawody rangi międzynarodowej ujęte w kalendarzu związkowym – 4 pkt.
 
b) ilość zawodów, w których bierze udział klub (zawodnicy) poza Pabianicami „na wyjeździe” i ich ranga wg punktacji: 
- zawody poza kalendarzem związkowym – 1 pkt.
- zawody rangi wojewódzkiej ujęte w kalendarzu związkowym – 2 pkt.
- zawody rangi ogólnopolskiej ujęte w kalendarzu związkowym –  3 pkt.
- zawody rangi międzynarodowej ujęte w kalendarzu związkowym – 4 pkt.
 
Dodatkowa punktacja zawodów wyjazdowych ze względu na: 
a) ilość dni wyjazdu:
- zawody 1-dniowe: 1 pkt.
- zawody 2-dniowe: 2 pkt.
- zawody 3-dniowe: 3 pkt.
- zawody więcej niż 3-dniowe: 4 pkt.
 
b) ilość zawodników wyjeżdżających:
- od 1 do 4 zawodników: 1 pkt.
- od 5 do 9 zawodników: 2 pkt.
- od 10 do 20 zawodników: 3 pkt.
- więcej niż 20 zawodników: 4 pkt.
 
4. Rekreacja, sport osób niepełnosprawnych – imprezy i działania stowarzyszeń przy współpracy z Urzędem Miejskim (poza zawodami i imprezami zawartymi w p. 3).