Ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora w pięciu szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 17.

– Kończy się 5-letnia kadencja obecnych dyrektorów. Jerzy Kaczmarek, dyrektor "piątki" przechodzi na emeryturę – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta miasta.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim (ul. Zamkowa 16) do 29 kwietnia.

Zmiany na stanowiskach dyrektorskich szykują się także w szkołach podległych Starostwu. Do obsadzenia są stołki dyrektorskie czterech szkół ponadpodstawowych i Młodzieżowego Domu Kultury. Do objęcia są posady w: I LO im. Jędrzeja Śniadeckiego, Zespole Szkół Nr 2 im. Janusza Groszkowskiego, Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 im. Marii Konopnickiej, Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach.

– Powód, to zakończenie kadencji dotychczasowych dyrektorów. Barbara Żwańska, Grażyna Wójcik, Agnieszka Kulpińska-Górska kończą 5-letni kadencję, a Elizie Matusiak i Magdalenie Biskupskiej kończy się roczna kadencja. W ubiegłym roku powierzono im stanowiska bez konkursu na rok– wyjaśnia Joanna Kupś, rzeczniczka Starostwa.

Oferty należy składać do dnia 2 maja 2022r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do wydziału) na adres: Wydział Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, budynek C, pokój 109. Konkursy odbędą się 18 i 19 maja.

Do konkursów może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i ma wykształcenie wyższe i tytuł magistra, magistra inżyniera, lub równorzędny, oraz ma przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce; ukończył studia albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Ma co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela. Uzyskał bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Miasto szuka również nowych dyrektorów przedszkoli. Pisaliśmy o tym TUTAJ.