Włodzimierz Stanek był dyrektorem Gimnazjum nr 3 (teraz Szkoła Podstawowa nr 16) ponad dekadę. To stanowisko przejął w 2006 roku. W związku z objęciem mandatu radnego miejskiego przebywa na bezpłatnym urlopie. Jego obowiązki prezydent Grzegorz Mackiewicz powierzył Ilonie Paszkiewicz, dotąd wicedyrektor szkoły.

Będzie pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż przez 10 miesięcy.

- Konkurs planowany jest wiosną przyszłego roku – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta.

W tym samym czasie odbędą się konkursy na dyrektorów Przedszkoli Miejskich nr 4 i 12 (kończy się pięcioletnia kadencja Barbary Olszewskiej i Renaty Włodarczyk). Na przełomie roku odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora SP nr 14; od września p.o. dyrektora pozostaje Beata Jaśkiewicz.