- Mieliśmy spotkanie w sprawie remontu świetlicy w Rydzynach. Podziękowaliśmy obecnemu na sali radnemu Skawińskiemu za pomoc w tej sprawie. A wtedy wójt Gajda powiedział, że czuje się tym zniesmaczony i wyszedł - mówi mieszkanka Rydzyn. - Zniesmaczona to ja się czuję zachowaniem wójta.

Całe zdarzenia radny Adam Skawiński opisuje na swojej stronie skawinski.com.pl/aktualnosci/

„Wójt, wbrew oczywistym zasadom demokracji, uznał najwyraźniej, że chwalenie rywala na zebraniu sołeckim jest niestosowne w jego mniemaniu, wygłosił tyradę nie na temat i uwaga… demonstracyjnie wyszedł z zebrania. Przy okazji zrobił swoją od lat wyuczoną minę ofiary, aby zatrwożyć mieszkańców, bo przecież nauczony jest zbierać hołdy adresowane wyłącznie w kierunku własnej osoby. (...) W demokracji po to się dokonuje zmiany na stanowiskach władczych, aby władza nie ulegała zwyrodnieniu jak władza absolutna, dyktatorska. 25 lat rządów musi zwyradniać absolutnie, stąd ta „obrażalskość” pana Wójta Gajdy, który po prostu zapomniał już, że gmina istnieje dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców”.

Dziś wójt przesłał list, w którym przesyła swoją odpowiedź:

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na Państwa portalu internetowym pt. „Wójt obraził się

i wyszedł” opublikowanego 17 września br. cytującego fragment wpisu opublikowanego na stronie

www.adamskawinski.pl chciałbym zauważyć, że Pan Radny Adam Skawiński pominął pewne fakty,

o których powiedziałem na zebraniu, a które są moim zdaniem bardzo istotne dla oceny zaistniałej

sytuacji.

W 2012 r. Pan Adam Skawiński sam proponował rozebranie tego budynku, dowodem na to są protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju, której to Pan Skawiński jest przewodniczącym, oraz sesji Rady Gminy. Pozwolę sobie je zacytować:

Protokół Nr 22 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 24 maja 2012 roku (Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Adam Skawiński).

Przewodniczący Komisji A. Skawiński poruszył sprawę dotycząca starej szkoły w Rydzynach.

Wiadomym jest, że wykonana opinia techniczna tego budynku jest druzgocąca, budynek nadaje się

tylko do rozbiórki. Przewodniczący apelował do Wójta o spotkanie się z mieszkańcami Rydzyn i

przedstawienia im tej sprawy. Przewodniczący powiedział, że wykonawca budującej się rogi S-8

mógłby nam dokonać rozbiórki tego budynku nieodpłatnie, a gruz zabrałby pod budowę drogi.

Protokół Nr XXI z obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2012 roku.

W wolnych wnioskach i sprawach różnych radny A. Skawiński nawiązał do sprawy, na którą Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju zwróciła uwagę podczas wyjazdowego posiedzenia do strażnic w miesiącu maju. Sprawa dotyczy budynku starej szkoły w Rydzynach, który Komisja miała okazję zobaczyć.

Zapytał co dalej z tym budynkiem. Była prośba do Wójta o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami Rydzyn, ażeby zarówno Wójt jak i mieszkańcy mogli się wypowiedzieć jak ten teren chcieliby zagospodarować, tym bardziej, że trwają prace budowy drogi S-8 i istnieje możliwość nieodpłatnej rozbiórki tego budynku i uporządkowania działki przez wykonawcę drogi S-8.

Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2013 r. (Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Adam Skawiński).

W dalszej kolejności radni dyskutowali nad wnioskiem sołectwa Rydzyny w sprawie wykonania

dokumentacji projektowej na modernizację starej szkoły w Rydzynach. Radni wyrazili pogląd, że nie należy przekładać decyzji o rozbiórce budynku, w szczególności w kontekście opinii wyrażonej przez Komisję Samorządowo-Społeczną, i należy zdjąć powyższe zadanie z budżetu. W zamian pojawiły się propozycje przeznaczenia kwoty 30 tys. zł na rozbiórkę budynku.

 

Jak widać na podstawie przytoczonych powyżej dokumentów Pan Adam Skawiński jeszcze w grudniu 2013 r. był zwolennikiem rozbiórki tego budynku.

Rada Gminy przyjęła uchwałę, która zabezpieczała środki na rozbiórkę m.in. budynku starej szkoły

w Rydzynach i zobowiązała Wójta Gminy do jej wykonania. Mimo wyraźnego zobowiązania przez

Radę Gminy, ze względu na duże emocje jakie budzi rozbiórka tego budynku, wśród mieszkańców

miejscowości, do dnia dzisiejszego jej nie wykonałem ponosząc ryzyko, że w przyszłym roku radni

mogą wykorzystać to jako argument za nie udzieleniem absolutorium z powodu nie wykonania zadań zapisanych w budżecie gminy.

Przepraszam tych uczestników zebrania, którzy poczuli się urażeni moim wyjściem ale uznałem,

że tylko opuszczając salę (po wyczerpaniu wszystkich merytorycznych punktów zebrania) mogę

zdecydowanie zaprotestować przeciwko wprowadzaniu mieszkańców w błąd, oraz wykorzystywaniu zebrania sołeckiego jako miejsca prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz Pana Adama

 

Skawińskiego.

 

Z poważaniem.