Choć zarobki do wysokich nie należą, strażnicy mogą liczyć na: 13. pensję, premie kwartalne, dodatek za umundurowanie, dodatek za pranie munduru czy dodatek za wypoczynek. Bezpłatnie mogą też korzystać z miejskiej pływalni i siłowni.
Oferty można składać do 26 kwietnia do godz. 12.00 w Referacie Spraw Pracowniczych Urzędu Miejskiego (ul. Zamkowa 16), pokój nr 36 (III piętro). Informacje szczegółowe odnośnie aplikacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM Pabianice i na miejscu w urzędzie.