Absolwenci gimnazjów moga jeszcze dostać się do: Zespółu Szkół nr 1przy ul. Piotra Skargi do klasy pierwszej technikum lotniczego – 4 wolne miejsca, i do kalsy  wielozawodowej – 8. W Zespole Szkół nr 2 przy ul. św. Jana są jeszcze miejsca tylko w zawodzie kucharz małej gastronomii w zasadniczej szkole zawodowej.