W poniedziałek (16 listopada) ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora ZGM. Oferty będzie można składać do 1 grudnia w Urzędzie Miejskim.

Jakie trzeba spełnić wymagania? Przyszły dyrektor musi mieć wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, czyli licencjat lub magisterium (preferowane na kierunkach ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie, budownictwo). Niezbędny jest też co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach kierowniczych lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej zgodnej z wymaganiami na stanowisku.

Wśród wymagań dodatkowych od kandydata jest m.in. praktyka zawodowa w jednostkach samorządu terytorialnego lub zarządcy nieruchomości, posiadanie licencji zawodowej związanej z rynkiem nieruchomości, znajomość zagadnień technicznych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczących gospodarki mieszkaniowej. Oczekiwany jest również ramowy program funkcjonowania ZGM.

- Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, przejdą do drugiego etapu naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której omówią swoją koncepcję funkcjonowania ZGM – informuje Aneta Klimek, rzecznik UM. - Jeszcze w grudniu komisja konkursowa zarekomenduje kandydata prezydentowi miasta.

Do czasu wyboru dyrektora ZGM pełniącą obowiązki pozostaje Magdalena Bryndziak. Z końcem czerwca nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę ze Zbigniewem Skowrońskim. Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/zmiany-na-stolkach.html