– Do piątku wpłynęło już 2.038 wniosków – ujawnia Bożena Bednarska, dyrektor MCPS w Pabianicach. – Formularze nie są zbyt skomplikowane. Wystarczy jeden wniosek na wszystkie dzieci w rodzinie.

Komu przysługuje świadczenie? Świadczenie przysługuje uczniom szkół podstawowych i średnich do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

300 zł przyznawane będzie bez względu na dochód rodziny.

– Pieniądze będą przelewane na konto, podobnie jak świadczenie 500 plus – dodaje Bednarska. – Nie wypłacamy gotówki do ręki.

Od 1 sierpnia do 30 listopada pabianiczanie będą mogli składać wnioski w formie papierowej w oddziale realizującym program „Rodzina 500+” Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, mieszczącym się w budynku przy ul. św. Jana 10.

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia „Dobry start” złożone w lipcu lub sierpniu zostaną rozpatrzone do 30 września, a złożone w terminie późniejszym - do dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Wnioski elektronicznie można składać przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.