Drugi raz w Polsce jest organizowany konkurs o tytuł: Innowator Roku - dla najbardziej podziwianych samorządowców. 8 października zakończyło się zgłaszanie kandydatów.  Jest wśród nich starosta pabianicki - Krzysztof Habura. Jest także marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

- Nie mogę powiedzieć, kto zgłosił pana Haburę – mówi pracownica MMT Management - organizator konkursu dla samorządowców. – Mógł go zgłosić inny starosta, prezydent czy wójt. On sam też mógł kogoś zgłosić.

"Nagroda ma wyróżnić osobę, która za dokonania w swojej jednostce samorządowej cieszy się największym podziwem środowiska" - pisze organizator. "Zgłoszenia nominacji dokonali sami samorządowcy. Również środowisko samorządowe w tajnym głosowaniu wybierze laureatów konkursu. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwa audytor - firma doradcza KPMG" - pisze o konkursie MMT Management.

Organizator zebrał już nominacje. Prawo zgłaszania mieli wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, marszałkowie województw oraz
organizatorzy. Zgłoszenia były bezpłatne. Osoby, które uzyskały największą ilość zgłoszeń, zostały wpisane na tzw. krótką listę nominacyjną, która została właśnie poddana pod głosowanie. Teraz prawo głosowania mają wyłącznie wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci oraz marszałkowie województw. Tylko te osoby otrzymają formularze do
głosowania i na ich podstawie dokonują wyboru. To oznacza, ze będą sami na siebie głosować. Żeby było bardziej wesoło, w tym roku kandydat, który dostanie największą ilość głosów, otrzyma dodatkowo nagrodę Grand Innowator.

Nominacje do nagrody Innowator Najbardziej Podziwiany Starosta 2008

1. Krzysztof Habura, starosta pabianicki
2. Kazimierz Kotowski, starosta opatowski
3. Józef Matysiak, starosta rawski
4. Jacek Włodyga, starosta jeleniogórski
5. Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski 

Nominacje do nagrody Innowator Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa 2008

1. Włodzimierz Fisiak, marszałek województwa łódzkiego
2. Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego
3. Marek Łapiński, marszałek województwa dolnośląskiego
4. Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego
5. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Nominacje na nagrody Innowator Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta 2008

1. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska
2. Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa
3. Maciej Kobyliński, prezydent Słupska
4. Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha
5. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Głosowanie zakończy się 26 października.