Wyborcy muszą pamiętać o zakrywaniu ust i nosa w lokalach wyborczych i o zachowywaniu odstępu od innych osób. Wchodząc do lokalu, powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, a jeśli tego nie planują, przyjść w rękawiczkach. Na prośbę komisji należy odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację. To podstawowe wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które opracowano na dzisiejsze wybory prezydenckie.

Należy pamiętać również o zachowaniu dwumetrowego dystansu. Do lokalu należy wejść w maseczce lub przyłbicy.

 - Przy wejściu do lokalu w widocznym miejscu są umieszczone płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, aby wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać, rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do postawionego przed lokalem wyborczym kosza na śmieci - informuje sanepid.

Dopuszczalne, a nawet rekomendowane jest korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.

W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na 4 metry kwadratowe, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych.

Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, aby można było zidentyfikować wyborcę.

Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie i inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.

- Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki lub uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej sześć razy w czasie trwania głosowania. Nie przerywa to głosowania i pracy obwodowej komisji wyborczej.

Członkowie obwodowych komisji wyborczych mają jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne i przyłbice.

Stoły w lokalach wyborczych nie są w dobie pandemii pokryte suknem ani żadnym innym materiałem.

Rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zostało opublikowane w połowie czerwca.