Podczas remontu ulicy Sienkiewicza wyciętych zostało 18 drzew rosnących przy tej ulicy. Zostały usunięte, bo kolidowały z projektem remontu ulicy.

Teraz wzdłuż Sienkiewicza posadzono 18 młodych drzewek. To klony kuliste, które mają stworzyć tu aleję klonów.