Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zakwalifikowało się 17 zadań. Odrzucono m.in. wnioski na budowę ścieżek rowerowych przy ulicach Zamkowej i Rypułtowickiej, zakup nowych bud dla psów w schronisku, czy poprawy bezpieczeństwa pieszych na Bugaju. Odrzucone projekty nie spełniały wymogów regulaminu, ich realizacja przekraczała koszty lub były już w planie do zrealizowania w ramach innych środków.

Zadania, które zostaną poddane głosowaniu mieszkańców, to:

położenie chodnika przy ul. Podmiejskiej,

budowa ogrodzenia z zagospodarowaniem terenu wokół budynku PSOUU w Pabianicach,

„blisko 100 lat uczymy pomagać, ratować, zapobiegać”,

wieloryb CZUJ-CZUJ! – Górka Aktywności,

tężnie Solankowe – Dar Młodzieży,

sztuka w mieście - dwa murale dla Pabianic,

kompleksowa sterylizacja psów i kotów,

Dzień Ścieków - jako dzień informacji dla mieszkańców Pabianic,

Pabianicka Strefa Badmintona,

wykonanie placu zabaw i miejsc parkingowych na ul. Wileńskiej,

oświetlenie solarne ulicy PCK,

sprzęt ratowniczy i szkoleniowy dla OSP Pabianice,

Młodzieżowe Mistrzostwa Pabianic w Strzelectwie Sportowym, „Grand Prix Pabianic 2017” w konkurencji karabin pneumatyczny 10m,

Młodzieżowe Mistrzostwa Pabianic w Brydżu Sportowym, „Grand Prix Pabianic 2017”,

Festiwal Muzyczny Młodych Autorów i Kompozytorów, Pabianice 2017,

„Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIVAL 2017”,

„razem dla dzieci”: Bezpieczna droga do szkoły – podwyższone przyjścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 1.

Wnioskodawcy, którzy nie zgadzają się z decyzją komisji, mogą złożyć pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem w sekretariacie prezydenta nie później niż 22 września do godz. 16.00. Prezydent bądź osoba przez niego upoważniona po wniesieniu odwołania zorganizuje spotkanie konsultacyjne wnioskodawcy oraz właściwych komórek organizacyjnych.

Głosowanie do budżetu obywatelskiego odbędzie się w pierwszej połowie października, a do 20 października zostanie ogłoszona ostateczna lista zadań do realizacji w przyszłym roku.

Dokładna lista przyjętych i odrzuconych zadań na stronie: http://budzet.um.pabianice.pl/wyniki-weryfikacji-propozycji-zadan-41