Logo i hasło będą wykorzystane do celów promocyjnych.

- Powinny budzić pozytywne skojarzenia z powiatem oraz określać jego charakter i specyfikę – tłumaczą organizatorzy konkursu.

Hasło powinno składać się maksymalnie z pięciu słów i zawierać nazwę „Powiat Pabianicki”.
Zgłoszenia należy dostarczać do Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego do 30 listopada.