Od lipca 2012 r. w Pabianicach obowiązywał przepis, że tylko osoby ociemniałe (mające znaczny stopień niepełnosprawności) i ich przewodnicy są zwolnieni od płacenia za bilety autobusowe. Od czwartku to się zmieniło. Radni zdecydowali, że dadzą takie prawo także osobom niewidomym.
Zrobili to na wniosek Polskiego Związku Niewidomych, którego koło w Pabianicach liczy 160 osób - w tym 38 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a więc zobowiązanych do płacenia za bilet.
– Sformułowanie "ociemniali" użyte w dotychczasowej uchwale jest zbyt wąskie - uważali związkowcy.

I tłumaczyli, że do niewidomych zalicza się osoby niewidzące od urodzenia oraz te, które utraciły wzrok we wczesnym dzieciństwie. Osoby, które utraciły wzrok później, zaliczane są do ociemniałych.
Radni przystali też na propozycje związku, by dokumentem upoważniającym do bezpłatnego podróżowania była legitymacja członkowska PZN, która zawiera wszystkie niezbędne dane.

 Uchwała Rady Miejskiej będzie obowiązywać (jak dobrze pójdzie) od 1 lipca tego roku.