- Ogłoszony został przetarg na najem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pabianic – wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta. - Wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za techniczną stronę przedsięwzięcia, czyli montaż kamer, ich konserwację oraz za dostawę obrazu do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej. Za najem kamer miasto będzie płacić comiesięczny czynsz.

Przy udziale policji i Straży Miejskiej wyznaczono osiem obszarów monitorowania, w których pojawi się 20 kamer (2 szybkoobrotowe PTZ i 18 kamer stałopozycyjnych).

Monitoring obejmie następujące rejony: skwer przy ul. Kościuszki (2 kamery stałopozycyjne), skwer przy ul. Szarych Szeregów (2 kamery stałopozycyjne), ul. Warszawska/Kapliczna (3 kamery stałopozycyjne), ul. Zamkowa/Kilińskiego (3 stałopozycyjne, 1 PTZ), pl. Stary Rynek (3 stałopozycyjne, 1 PTZ), ul. Zielona/Zamkowa/Pomorska (park Jordanowski, 2 stałopozycyjne), ul. Zamkowa/Łaska/Wspólna (2 kamery stałopozycyjne), ul. Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (1 stałopozycyjna).

Wymagania techniczne dotyczące budowy monitoringu, m.in. parametrów kamer i transmisji danych oraz obszary monitorowania, znajdują się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 24 maja. Na budowę systemu monitoringu wykonawca będzie miał 150 dni po podpisaniu umowy. Umowa na budowę systemu monitoringu i najem kamer zostanie podpisana na 48 miesięcy.

Do centrum monitoringu jest obecnie przesyłany obraz z 27 kamer znajdujących się na budynkach Urzędu Miejskiego przy Zamkowej, św. Jana i Narutowicza oraz w Parku Słowackiego. Dodatkowo planowana jest rozbudowa systemu o kolejne 10 kamer, które mają być zlokalizowane na Bulwarach.