Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będziemy płacić 65 gr za metr kwadratowy (teraz płacimy 63 gr). Od budynków mieszkalnych - 52 gr  za m kw. (jest 50 gr). Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 17,50 zł za m kw.
Obecnie obowiązują dwie stawki tego podatku. 16,96 zł za m kw. płacą właściciele, np. sklepów o małej powierzchni. Natomiast 19,01 zł za m kw. płacimy od sklepów o powierzchni powyżej 800 m kw. Uchwalona dziś stawka została ujednolicona i nie zależy od powierzchni sklepu. 
– To dlatego, że takie są przepisy – wyjaśniał wiceprezydent Jarosław Cichosz. – Nie możemy różnicować stawek.
Od pomieszczeń gospodarczych (bez garaży) zapłacimy 3,62 zł za m kw. ( jest 3,51 zł). 
Za garaże stawka wynosi 6,30 zł za m kw. (jest 6,13 zł).
Rada Miejska nie uchwaliła nowych stawek podatku od środków transportu. Na proponowane przez prezydenta, nie było zgody radnych.