Ze względu na ogromne zainteresowanie bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, jakie odbyły się 23 stycznia, organizatorzy postanowili, że 6 lutego ponownie na terenie marketu Kaufland (ul. Grobelna 9) stanie mobilna przychodnia.

W godzinach 11.00 – 19.00 wykonywane będą pomiary: glikemii, cholesterolu, ciśnienia tętniczego prowadzone w ramach programu wykrywalności miażdżycy, jak również badania spirometryczne w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego, których wyniki skonsultuje lekarz pulmonolog.

- Dobór badań nie jest przypadkowy mówi Izabela Raduszewska redaktor naczelna „Dbam o Zdrowie” - Badanie poziomu glikemii, cholesterolu czy ciśnienia zajmuje najwyżej 5 minut, ale i tak niewielu Polaków dysponuje możliwością ich wykonania, ze względu na brak sprzętu do samokontroli w domu lub brak czasu na wizytę u lekarza, który zleci badania. To 5 minut stanowi często moment zwrotny w życiu wielu pacjentów. Wyniki odbiegające od norm to sygnał do podjęcia leczenia i zapobiegania rozwojowi choroby, ponieważ cukrzyca, miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze, uznane za choroby cywilizacyjne XXI wieku, tworzą swoiste zamknięte koło. Zachorowanie na jedną podnosi ryzyko zachorowalności na drugą, zwłaszcza że tryb życia większości z nas odbiega od wzorcowego. W Polsce około 8-9 mln osób pali papierosy, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji nałogu. Dlatego proponujemy pacjentom bezpłatne badanie spirometryczne i konsultacje pulmonologiczne.

Badanie spirometryczne służy sprawdzaniu cyklu oddechowego człowieka, czyli pojemności oddechowej płuc, szybkości wydechu, zawartości CO2 oraz innych gazów. Najważniejszymi wskaźnikami badania są: FEV1 (szybkość wydechu), FVC (pojemność życiowa płuc) oraz stosunek FEV1 do FVC. Spirometria pomaga w diagnostyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).