28 zadań z 41 zostało przyjętych, 12 jest odrzuconych, a 1 zadanie zostało wycofane przez wnioskodawcę.

- W przypadku odrzucenia zadania wnioskodawca do 5 września może złożyć odwołanie - zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni – tłumaczy Aneta Klimek, rzecznik prezydenta. - Po etapie odwołań sporządzona zostanie lista zadań ostatecznie zakwalifikowanych do głosowania, którą poznamy najpóźniej 14 września.

Tego dnia odbędzie się również publiczne losowanie numerów zadań, które będą obowiązywały podczas głosowania. Głosowanie rozpocznie się już 20 września i potrwa do 3 października.

Sprawdź, jakie zdania zgłosili mieszkańcy:

 

Lp.

Nazwa zadania
(pisownia oryginalna)

Krótki opis zadania

Koszt

zadania po analizie merytorycznej

Status zadania wraz z uzasadnieniem
w przypadku propozycji odrzuconych

 1.  

Instalacja czujników smogu w mieście

Instalacja 10 czujników smogu w celu monitorowania stanu powietrza w mieście.

27.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska, wyrażonym w piśmie z dnia 27 lipca 2017 r., skierowanym do samorządów lokalizacja stanowisk pomiarowych nie może być przypadkowa i powinna być zgodna
z wymogami rozporządzenia MŚ z dnia
13 września 2012 r., a inicjatywy samorządów polegające na budowaniu alternatywnych sieci pomiarów powietrza opartych na niereferencyjnych metodach pomiarowych dają błędne wyniki, różniące się od wyników
z Państwowego Monitoringu Środowiska, których skutkiem jest wprowadzenie w błąd społeczeństwa. W każdym przypadku,
gdy wskazania takich czujników nie zostaną potwierdzone przez badania referencyjne ze stacji systemu Państwowego Monitoringu,
nie mogą być traktowane jako wiarygodne.

W Pabianicach stacją pomiarową jest stacja przy ul. Konstantynowskiej.

 1.  

Oświetlenie LED na
ul. PCK

Zamontowanie latarni wraz
z instalacją elektryczną na
ul. PCK – odcinek pomiędzy przedłużeniem ul. Trębackiej do ul. Potokowej.

200.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Obiekt rekreacyjny, Skatepark

Skatepark z oświetleniem zlokalizowany na Lewitynie.

-

Zadanie odrzucone

Brak zgody dysponenta terenu.

 1.  

Utwardzenie nawierzchni - PSZOK ul. Warzywna 6

 

Wykonanie nowej nawierzchni Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na ul. Warzywnej 6.

178.800,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

STOP meningokokom
i rotawirusom

 

Szczepienia dedykowane wszystkim niemowlętom do
2 miesiąca życia włączenie (za zgodą rodziców) urodzonych w Pabianicach.

powyżej 200.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Zadanie należy potraktować jako program polityki zdrowotnej opiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wskazana grupa docelowa to liczba ponad 500 dzieci rocznie. Szczepienia dla takiej grupy to koszt prawie pięciokrotnie przewyższający maksymalną kwotę przewidzianą na pojedyncze zadanie. Zgodnie z szacunkami 200.000,00 zł powinno wystarczyć na zaszczepienie ok. 100 dzieci. AOTMiT negatywnie opiniuje wnioski,
w których wskazana liczebność populacji,
która ma zostać włączona do programu polityki zdrowotnej, jest o wiele niższa niż wielkość populacji docelowej w danym rejonie. Wariant, aby ograniczyć zadanie wyłącznie do jednego rodzaju szczepionki, przy zachowaniu odpowiedniej grupy docelowej z punktu widzenia programu polityki zdrowotnej, również przewyższa kwotę 200.000,00 zł o co najmniej 60.000 zł. Miasto nie jest w stanie zagwarantować mieszkańcom, iż złożony wniosek otrzyma pozytywną opinię AOTMiT.

 1.  

Daj smogowi z liścia

 

Zakup roślin antysmogowych i rozstawienie ich
w pomieszczeniach instytucji publicznych, np. w szkołach, przedszkolach, żłobkach, urzędach, muzeum.

10.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Brak zgód dysponentów terenu oraz nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych na zadanie służące doposażeniu jednostek miejskich w kwiaty doniczkowe.

 1.  

Festiwal koszykówki męskiej z okazji 20 lecia PKK99

Festiwal popularyzujący koszykówkę wśród dzieci
i młodzieży połączony
z obchodami 20 lecia Pabianickiego Klubu Koszykówki 99.

20.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Parking dla klientów Biedronki i mieszkańców bloku 241

 

Głównym celem zadania jest poprawa dostępności miejsc parkingowych dla klientów sklepu Biedronka mieszczącego się przy
ul. Smugowej.

21.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Utworzenie nowego parkingu w podanej lokalizacji stworzy dodatkowe zagrożenie dla mieszkańców pobliskich bloków ponieważ:

zlokalizowany byłby w odległości ok. 20 m od dużego skrzyżowania z drogą główną;

utrudniałby wjazd i wyjazd z długiego parkingu wzdłuż ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke
i bloków mieszkalnych 230, 229 położonych za Biedronką oraz podjazdu samochodów
z dostawami do Biedronki;

zlokalizowany byłby prostopadle do wjazdu
i wyjazdu z dużego parkingu wzdłuż
ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke i bloków mieszkalnych 241, 242, 243;

lokalizacja parkingu przy chodniku wzdłuż sklepu stanowiłaby zagrożenie i utrudnienie dla poruszających się chodnikiem mieszkańców osiedla w kierunku ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke;

drzewa znajdujące się w pasie zieleni planowanym do zajęcia przez parking są zdrowe i prawidłowo rozwinięte, nie kwalifikują się do usunięcia;

planowana jest nowa organizacja ruchu wzdłuż ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.

 1.  

Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim

 

Gruntowana rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. św. Jana 28.

-

Zadanie odrzucone

Brak zgody dysponenta terenu.

 1.  

Remont nawierzchni ścieżki leśnej od Smugowej do Rydzyńskiej

 

Remont ścieżki polegający na wyprofilowaniu i zasypaniu ubytków w celu poprawienia stanu drogi.

22.500,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

"Wyspa piratów" - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16

 

Ogólnodostępny plac zabaw zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej rr 16, ul. 20 Stycznia 9/13.

200.00,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

DDOM jako poprawa stanu zdrowia i samodzielności po 65 roku życia

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla grupy 30 osób działający przez
6 miesięcy w godzinach
8:00-15:00.

powyżej 200.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Zadanie należy potraktować jako program polityki zdrowotnej opiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. AOTMiT negatywnie opiniuje wnioski, w których wskazana liczebność populacji, która ma zostać włączona do programu polityki zdrowotnej, jest o wiele niższa niż wielkość populacji docelowej w danym rejonie. Wnioskodawca założył, że z usług DDOM skorzystałoby 30 osób, przy czym populacja docelowa wykracza ponad 10.000 mieszkańców.

Firma zajmującą się opracowywaniem programów polityki zdrowotnej, z którą konsultowano założenia ww. zadania, wskazała, że aby uzyskać pozytywną opinię AOTMiT należałoby zawęzić populację docelową do niewielkiej grupy (np. wyłącznie pacjenci z otępieniami), bądź zwiększyć liczbę uczestników do co najmniej 100.

Pierwsze z przedstawionych rozwiązań godziłoby w zasadę ogólnodostępności zadania w przypadku jego realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zastosowanie drugiego rozwiązania spowodowałoby przekroczenie kwoty 200.000,00 zł przeznaczonych na realizację pojedynczego zadania. Ponadto, nawet jeśli zdecydowano by się na wprowadzenie któregoś z sugerowanych rozwiązań, Miasto nie jest w stanie zagwarantować mieszkańcom,
iż złożony wniosek otrzyma pozytywną opinię AOTMiT.

 1.  

Chodnik na Podmiejskiej

 

Wykonanie chodnika na
ul. Podmiejskiej.

200.00,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

„Badminton – przyjdź, zagraj!”
(nazwa zmieniona
w uzgodnieniu
z Wnioskodawcą)

Zajęcia z badmintona dla wszystkich zainteresowanych, w tym osób niepełnosprawnych
i indywidualnych mieszkańców organizowane na hali tenisowej MOSiR.

30.700,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Zespół boiskowy SP5
- bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal

 

Utworzenie wyodrębnionej bieżni i skoczni do skoków
w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 5
im. Grzegorza Piramowicza, ul. Zamkowa 65 dostępnym bez ograniczeń czasowych dla wszystkich mieszkańców.

200.000 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

(dla)Niepozna(ki)ne Pabianice

 

Nakręcenie czteroodcinkowego serialu fabularnego o historii
i dziejach Pabianic oraz interaktywny spektakl mający na celu pokazanie jak cudownym miastem są Pabianice.

37.400,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Rewitalizacja stawu
w Parku Wolności

Rewitalizacja stawu w Parku Wolności znajdującego się za wieżowcem przy
ul. Łaskiej 96.

200.000 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Kompleks rekreacyjny "Piaski"

 

Utworzenie boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej
i bieżni z piaskownicą do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14,
ul. Ostatnia 15a.

199.820,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Warsztaty artystyczno-plastyczne na świeżym powietrzu

Plenerowe warsztaty artystyczno-plastyczne realizowane w przestrzeni miejskiej.

-

Zadanie odrzucone

Wycofanie wniosku przez Wnioskodawcę.

 1.  

Park Małego Piłkarza - ogólnodostępne boisko z bazą sprzętową

 

Wykonanie boiska wraz
z nawodnieniem
i ogrodzeniem panelowym oraz zakup sprzętu treningowego i montaż piłkochwytów.

199.659,00 zł

Zadanie odrzucone

Niezgodność z Regulaminem BO na rok 2019: we wniosku podano nazwy konkretnych producentów i dostawców sprzętu sportowego.

 1.  

Książka musi być!

 

Zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach wraz z filiami.

30.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Rekreacja po godzinach utworzenie terenu rekreacyjnego przy SP13

Stworzenie miejsca zapewniającego relaks, odpoczynek, edukację, aktywność sportową
i kulturalną oraz integrację na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Jana Pawła II 16.

82.300,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Modernizacja boiska
z naturalną nawierzchnią

 

Modernizacja płyty boiska bocznego z nawierzchnią naturalną na terenie
MOSiR-u, ul. Grota Roweckiego 3.

200.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

"Sztuka dla wszystkich"
- warsztaty plastyczne/szkolenia

Warsztaty plastyczne organizowane w przestrzeni miejskiej i pracowni plastycznej.

60.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach

 

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach: ul. 20 Stycznia/ ul. ks. Piotra Skargi, ul. Bolesława Nawrockiego/ ks. Piotra Skargi oraz
ul. Smugowa/ ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke.

110.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Ze wskazanych trzech skrzyżowań jedynie skrzyżowanie ul. Smugowa/ ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke jest własnością Gminy Miejskiej Pabianice. W planie zagospodarowania przestrzennego ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke jest oznaczona jako droga główna, a na drogach głównych zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można stosować jakichkolwiek progów zwalniających.

 1.  

Bezpieczna szkoła - AED dla podstawówek

 

Zakup zestawów AED
i zestawów pierwszej pomocy dla szkół podstawowych
z terenu miasta (nr 1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17) oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i obsługi zakupionego sprzętu dla nauczycieli.

84.840,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Bezpieczne przejście dla pieszych na Waltera Jankego

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym na ul. gen. Zygmunta „Waltera” Janke poprzez budowę dwóch przejść dla pieszych.

35.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Otwarte spotkania cyrkowe

 

Zajęcia z pedagogiki cyrku dla mieszkańców miasta oraz dzieci z przedszkoli miejskich (nr 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15
i 16).

 

145.400,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Remont sali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów

 

Remont sali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów, ul. Gdańska 7.

powyżej 200.00,00 zł

Zadanie odrzucone

W kosztorysie zadania nie uwzględniono kosztów dokumentacji projektowej. Wobec złożoności zadania oraz konieczności opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień wątpliwa jest możliwość realizacji zadania w cyklu jednorocznym. Ponadto termin na udzielenie przez Wnioskodawcę stosownych wyjaśnień, określony w § 15 ust. 1 Regulaminu nie został zachowany pomimo skutecznego dostarczenia wystąpienia Wydziału do Wnioskodawcy.

 1.  

Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, nożnej
i tenisa

 

Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Mokra 28/34.

199.677,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Ogólnodostępny plac zabaw przy SP 17
w P-cach

 

Plac zabaw zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Bolesława Nawrockiego 7.

140.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Projekt Bieżnia Lewityn 220 m
- ścieżka biegowa

 

Stworzenie ścieżki biegowej dla biegaczy i osób uprawiających nordic walking do przeprowadzenia odpowiednich treningów
i organizacji sprawdzianów na krótkich dystansach.

200.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Mural Wizytówką Pabianic

 

Odnowienie ściany widocznej pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego a SDH Trzy Korony i stworzenie muralu prezentującego zdjęcie starej ulicy Zamkowej.

89.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Obchody 80. rocznicy Bitwy Pabianickiej
(7-8 IX 2019 r.)

Organizacja obchodów 80. rocznicy Bitwy Pabianickiej: konkurs plastyczny
i wiedzowy, konferencja, wystawa oraz rekonstrukcja historyczna.

149.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Zadaszony parking dla rowerów z stacją naprawy rowerów

Parking rowerowy na terenie zielonym przed Zespołem Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego,
ul. św. Jana 27.

-

Zadanie odrzucone

Miejsce realizacji zadania nie stanowi własności Miasta.

 1.  

Samoobsługowe rowerowe stacje naprawcze

 

Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawczych przy Dworcu PKP oraz w okolicach Starego Rynku.

9.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Modernizacja części chodnika na
ul. Świętego Jana

Modernizacja chodnika na
ul. św. Jana na odcinku od skrzyżowania
z ul. Partyzancką do zmodernizowanego chodnika przy Przedszkolu Miejskim
nr 8.

95.500,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Budowa siłowni plenerowej w parku Hadriana

 

Stworzenie siłowni plenerowej (4 podwójne urządzenia) w Parku Hadriana znajdującego się pomiędzy
ul. Wspólną
a ul. Karniszewicką.

77.300,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Oświetlenie Parku Hadriana

 

Budowa oświetlenia w Parku Hadriana znajdującego się pomiędzy ul. Wspólną
a ul. Karniszewicką wraz
z całą infrastrukturą.

190.000,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Miejska Otwarta Strefa Aktywności

 

Stworzenie siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu na terenie zielonym przy ul. Chłodnej (Ośrodek Profilaktyki
i Integracji Społecznej).

143.550,00 zł

Zadanie przyjęte

 1.  

Zakup i montaż witaczy przydrożnych

 

Zakup i montaż witaczy przy drogach wyjazdowych do Pabianic: ul. Partyzancka,
ul. Rzgowska,
ul. Jutrzkowicka, ul. Łaska
i ul. Lutomierska.

51.000,00 zł

Zadanie odrzucone

Miejsce realizacji zadania nie stanowi własności Miasta.