Już nie tylko w miejscach publicznych nie będzie wolno pić alkoholu pod groźbą kary grzywny. Na ostatniej sesji radni przegłosowali uchwałę przygotowaną przez prezydenta, a rozszerzającą katalog takich miejsc.

– Prosili mnie o to mieszkańcy miasta, którzy mają dosyć użerania się z pijącymi w bramach i na klatkach schodowych ich domów – mówi Zbigniew Dychto. – Takie sygnały miałem na przykład z ul. Narutowicza.

Radni wprowadzili zakaz spożywania napojów alkoholowych w następujących miejscach: tereny rekreacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży, pomieszczenia wspólne budynków wielorodzinnych, w szczególności klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, piwnice, strychy, garaże podziemne, pralnie, suszarnie, bramy oraz posesje wokół tych budynków, w szczególności podwórka i ławki. Nie dotyczy to budynków prywatnych. Nie wolno pić napojów alkoholowych także na targowiskach miejskich (poza wyznaczonymi miejscami w budynkach, w których dopuszcza się ich sprzedaż i podawanie), na parkingach, gminnych terenach zielonych, miejscach upamiętniających zdarzenia historyczne, terenach przyległych do miejsc sprzedaży napojów alkoholowych - poza miejscami do tego wyznaczonymi.