Pierwsza z nocnych interwencji strażników miała miejsce przed blokiem przy ulicy Mokrej. O 1.00 8 osób zakłócało spokojny sen okolicznych mieszkańców. Godzinę później na boisku Gimnazjum nr 1 przy ulicy Tkackiej kolejna grupka młodych ludzi nie pozwalała ludziom spać. W obu przypadkach skończyło się na pouczeniach.