W środę strażacy mieli pełne ręce roboty na ul. Szpitalnej. Prawie trzy godziny pięciu strażaków wypompowywało wodę z zalanych posesji i drogi gminnej.
Deszcz zalał także rów melioracyjny. Strażacy pompowali wodę do kanału burzowego.