Pierwsza dziura straszy przy Moniuszki na wysokości sklepu z artykułami gospodarstwa domowego. Powstała przez osunięcie się jezdni.

- Metr od krawężnika w tym miejscu znajduje się stary, nieczynny kanał ogólnospławny – tłumaczy Andrzej Różański, inżynier miasta.

Problemem zajmie się ZWIK.

Druga awaria powstała przy ul. Bugaj, na wysokości Drewnowskiej. Tu zawinił fragment starego przykanalika deszczowego.

- Awarię już usunęliśmy, droga jest przejezdna – zapewnia Różański.

Na razie dziura wypełniona jest płytą drogową. Niedługo ubytek ma zostać uzupełniony asfaltem.

Informacja z Urzędu Miejskiego w sprawie awarii kanału burzowego w ulicy Bugaj:

Awaria

na kolektorze deszczowym w ul. Bugaj na wysokości pos. nr 95

W jezdni ulicy Bugaj na odcinku pomiędzy ulicami Grota Roweckiego a Świetlickiego są wybudowane w latach 70-tych ubiegłego wieku kanały deszczowe w 4 odcinkach, z których poprzez 3 wyloty wody opadowe są odprowadzane do rzeki Dobrzynki; i tak:

 1. Kanał na odcinku od skrzyżowania Grota Roweckiego Bugaj do drogi osiedlowej przed blokiem Nr 1.

 2. Kanał na odcinku od bloku nr 28 (ul. Bugaj 56) do skrętu na działki PSM na wysokości bloku Bugaj 62.\

 3. Kanał od bloku nr 28 (ul. Bugaj 56) do pos. Bugaj 79, z odejściem na teren osiedla

 4. Kanał na odcinku: rzeka Dobrzynka (wylot do Dobrzynki nr 2 wg Funduszu Spójności) – ul. Bugaj 95a – ul. Gawrońska do ul. Mokrej na wysokości parkingu przed blokiem 216. Kanał ten ma łączną długość 672 mb i wybudowany jest z rur żelbetonowych o średnicy wewnętrznej 1200 i 1000 mm. Na tym kanale w dniu 11 bm. wystąpiła awaria, która w dniu dzisiejszym tj. 13.05. jest usuwana przez ZWiK Sp. z o.o.

Wszystkie ww. kanały były budowane dla odwodnienia terenów osiedla Bugaj I i II w latach 70-tych ubiegłego wieku a przekazane do eksploatacji protokółem z 27.06.1975r, czyli są eksploatowane od 42 lat.

Są one wybudowane z rur betonowych i żelbetonowych (to był podstawowy standard materiału używanego do budowy kanałów deszczowych) o długości pojedynczego odcinka rury 1,00 lub 1,25 lub 1,50 m. Odcinki te są łączone ze sobą tzw. opaskami betonowymi, i te opaski najczęściej korodują (niszczą się) powodując nieszczelność na kanale, w powstałą dziurę zasysany jest grunt spod nawierzchni i zapada się jezdnia nad kanałem.

Do kanałów poprzez tzw. „oczka” czyli owalne dziury wykute w rurze podłączone są odcinki rur o średnicy 0,20 m od wpustów deszczowych. W tym konkretnym przypadku przypuszczamy, że nieszczelność powstała na właśnie takim włączeniu wpustu deszczowego do kanału głównego.

Odnośnie remontów:

 1. Obecnie podstawową i najefektywniejszą metodą remontu jest „wciąganie” nowej rury z poliestru lub polietylenu w istniejącą rurę. Dodatkowo, różnymi zaprawami na bazie cementu uszczelnia się studnie rewizyjne. Renowacji podaje się:

 2. kanał z przyłączami do pierwszej studni na terenie nieruchomości

 3. przyłącza pod wpusty deszczowe

 4. wpusty deszczowe (wymiana całkowita lub tylko krat, na kraty z ruszetem uchylnym)

 5. studnie rewizyjne.

 6. Tą technologią przeprowadzono renowację odcinków 1 i 2 w 2012 roku. Ten odcinek wybrano z uwagi na fakt istnienia nowej nawierzchni asfaltowej, położonej 4 lata wcześniej, tzn. po wymianie przez ZWiK kanału sanitarnego.

 7. Dla odcinka Nr 3 w 2013 roku jest negocjowane przygotowywanie dokumentacji remontowej, dokumentacja ta będzie zawierać:

 8. inspekcję TV kanału,

 9. ocenę stanu technicznego,

 10. projekt metody renowacji,

 11. kosztorysy naprawy w tym kosztorys inwestorski.

Projekt chcemy mieć gotowy do końca IX.2013 roku, do tego czasu wszelkie oceny kosztów są tylko dużym przybliżeniem.

Remont planujemy przeprowadzić w 2014 roku, bardzo orientacyjny koszt szacujemy na 270 000 zł.

 1. Odcinek nr 4 planujemy rozpocząć remontować w 2015 i odcinkami remontować przez dwa lub trzy lata, ponieważ wg bardzo przybliżonych szacunków na jego remont potrzeba wydać 1 500 000 zł.

  1. Do czasu, zabezpieczenia w budżecie tej wielkości środków, niestety zmuszeni jesteśmy do działań doraźnych, czyli bieżącego usuwania powstających awarii, które mają prawo zawsze wystąpić.

  2. Ostatnie naprawy awaryjne na tym kolektorze miały miejsce:

 2. w 2011 ( Gawrońska 39 – remont 3 szt. opasek)

 3. 2009 roku (Bugaj 95 a – remont komory studni rewizyjnej).

 4. Utrzymanie kanalizacji deszczowej jest w 100% finansowane z budżetu miasta. Wszelkie więc wydatki na : czyszczenie wpustów deszczowych, konserwację wylotów do rzek i rowów naturalnych, badania stanu jakościowego odprowadzanych wód opadowych, czyszczenie separatorów na wylotach kd do cieków naturalnych, remonty kanałów deszczowych, wymiana włazów i wpustów deszczowych przy remontach ulic finansowana jest wyłącznie z budżetu miasta. Do tej pory brak jest zgody społecznej i Rady Miejskiej na wprowadzenie taryfy na deszczówkę i płacenie tzw. „podatku od deszczu”.