W tym dniu Elżbieta Skrzymowska, prezes „Granicy” organizuje coroczną akcje „Znicz”. Wraz z członkami stowarzyszenia kupuje znicze od harcerzy sprzedających je koło cmentarza. „Granicznicy” zapalają je na pustych, nieodwiedzanych przez nikogo grobach, ale też na grobach osób uzależnionych, bezdomnych, tych, którzy mieszkali w pabianickim ośrodku, ale nie udało im się wyjść z nałogu.