Chodzi o kurs udzielania pierwszej pomocy, który cyklicznie organizuje Polski Czerwony Krzyż.

- Na szkoleniu kursant nauczy się, jak postępować w przypadku: ataku padaczki, oparzeń, zadławień, udarów, zatruć, złamań, utraty oddechu – wymienia Małgorzata Grabarz, instruktor pierwszej pomocy. - Każdemu uczestnikowi zostanie przekazana wiedza teoretyczna jak i praktyczna.

Kurs trwa 16 godzin. Odbędzie się 26, 27 i 28 września. Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymuje certyfikat unijny.

Więcej informacji pod numerem telefonu 508-214-528.