Spotkania w Górce Pabianickiej i Pawlikowicach dotyczyły realizacji planowanych inwestycji drogowych na terenie gminy: dróg ekspresowych S-8 i S-14 oraz modernizacji drogi krajowej 71 (Pabianice – Konstantynów Łódzki) i drogi wojewódzkiej nr 785 (Pabianice – Bełchatów).
Mieszkańcy dopytywali głównie o bezpieczeństwo na drogach publicznych w czasie realizacji inwestycji, zabezpieczenia głębokich wykopów, utrudnienia komunikacyjne w związku z zamknięciem wybranych dróg lokalnych oraz problemy z dojazdem do działek rolnych i zabezpieczenia urządzeń melioracyjnych. Były również pytania dotyczące indywidualnych problemów mieszkańców.
Na spotkaniu z mieszkańcami Pawlikowic i Rydzyn dominowała niepewność i obawa co do procedur odszkodowawczych związanych z wywłaszczaniem pod trasę S-8. Szczególnie dotyczyło to wysokości odszkodowań, zasad ich wyliczania przez rzeczoznawców oraz szybkości dokonywania wypłat. Druga pula pytań związana była z problemami ochrony mieszkańców przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem trasy szybkiego ruchu.
Na pytania mieszkańców odpowiadali wiceminister infrastruktury Radosław Stępień, wicemarszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, przedstawiciele GDDKiA o/Łódź - Marek Torzyński, kierownik projektu budowy S-14 i Jerzy Malczewski - naczelnik wydziału nieruchomości, pracownicy wydziału geodezji łódzkiego urzędu wojewódzkiego - Dagmara Galas i Rafał Kala oraz Mirosław Szychowski - przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Minister Radosław Stępień wskazywał na potencjalne korzyści, jakie gmina może wynieś z lokowania na jej obszarze tego typu inwestycji. Zwrócił uwagę na otworzenie się warunków do pozyskiwania dużych inwestorów. Jak jednak podkreślił, czy możliwości te będą wykorzystane, nie zależy już od jego resortu, ale od operatywności władz samorządowych gminy oraz ich aktywności. Spotkania zorganizował kandydat na wójta gminy Pabianice Arkadiusz Jaksa.