Ze względu na prowadzoną modernizację systemu alarmowego województwa łódzkiego 19 lutego w godz. 10.00-10.30 mamy trening systemu ostrzegania i alarmowania. Na terenie powiatu pabianickiego włączony zostanie akustyczny system alarmowania w okresie 3 minut - ciągły dźwięk syren. Dźwięk ciągły trwający trzy minuty to odwołanie alarmu. 

Sygnał był wyemitowany w ramach treningu, zarządzonego przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego.